Posvet Izzivi v lesarstvu

V četrtek, 9. novembra 2017, v Dvorani Urška je na sejmu AMBIENT potekal posvet Izzivi v lesarstvu, ki se je začel s pozdravnimi nagovori. V pozdravnem nagovoru je Jože Prikeržnik, direktor Direktorata za lesarstvo na MGRT, izpostavil srednja in mala podjetja: »Enotni smo, da je les za Slovenijo velik potencial. Na ministrstvu ugotavljamo, da je industrija povezana z lesom v vzponu. Ponosni smo, da so mala in srednja podjetja uspešno črpala sredstva, tako iz evropskih kot iz državnih programov, ter uspešno izvedla potrebno modernizacijo, tako same proizvodnje kot poslovanja podjetij, spodbudila promocijo in internacionalizacijo. Sedaj prednostno spodbujamo povezovanje gospodarstva s stebri znanja za povečanje inovacijskih kapacitet ter medsektorsko sodelovanje.« V nadaljevanju je prisotne pozdravil prof. dr. Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete UL, ki je izpostavil: »V letu 2017 Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani praznuje 70 letnico, čeprav je njen najstarejši del, Botanični vrt, star več kot 200 let. Na Biotehniški fakulteti smo ponosni, da družbeno relevantnost naše fakultete, kar se kaže na različnih področjih, tako pri zagotavljanju sredstev za delovanje fakultete, številu diplomantov ter širokega spektra področij, ki jih pokrivamo. Tudi v prihodnje bo družbena relevantnost v povezavi z znanstveno odličnostjo naš osnovni fokus, zavzemali se bomo za prenos novega znanja in rezultatov raziskav v prakso, tudi na dogodkih kot je danes. Hvala vsem partnerjem, da ste danes z nami na tem dogodku in da lahko skupaj dosegamo več, sooblikujemo napredek v panogi in družbi.« Prof. dr. Milan Šernek, prodekan Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je predstavil napredek in zgodovino oddelka: »Ponosni smo, da lahko pomembno sooblikujemo tako Biotehniško fakulteto kot področje lesa in lesarstva v Sloveniji in širše. Na oddelku imamo 10 raziskovalcev, ki izključno sodelujejo v okviru različnih projektov, tako z gospodarstvom kot v razvojno raziskovalnih projektih financiranih iz evropskih programov. To nam omogoča, da tako podjetjem kot našim študentom ponudimo možnost vključevanja v aktualne raziskave ter da sooblikujemo trende v panogi. Na oddelku je ponovno zaživela revija LES, naši zaposleni pa so zelo aktivni tudi v strokovnih združenjih in pri prenosu znanja v prakso.« Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS, se je bolj kot Izzivov v lesni industriji dotaknil izzivov s katerimi se srečujejo vsa uspešna podjetja: »V današnji predstavitvi želim izpostaviti, da za napredek lesne panoge ni pomemben le tehnološki napredek in digitalizacija, ampak tudi vključevanje vitkega poslovanja in agilnost zaposlenih. Za prihodnji napredek podjetij bo pomembna pripravljenost zaposlenih za toleriranje negotovosti, osvajanja novih znanj, kar zahteva čustveno inteligenco in uspešno združevanje obilice dela s stresom. Pomemben problem pri uvajanju modernih tehnologij pa bo v prihodnosti tudi medgeneracijsko sodelovanje.«

Po uvodnih nagovorih je sledil posvet s predstavitvijo trendov na področju lesne in pohištvene industrije. Katja Malovrh Rebec iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije je predstavila namen in pomen BIM (Building Information Modelling) s predavanjem Zakaj je BIM? Prihodnost projektiranja, izvajanja in upravljanja stavb. Mateja Matko iz podjetja CGS plus d.o.o. je v predavanju BIM v pohištveni industriji predstavila možnosti integracije novih tehnologij v lesno in pohištveno industrijo. Posebej je izpostavila pripravo in opremljanje prostorov z digitalnimi očali. Davor Kržišnik iz Biotehniška fakulteta UL je predstavil pomen pridobivanja podatkov za BIM knjižnico o funkcionalni in estetski življenjski dobi lesa izpostavljenega na prostem. Doc. dr. Mirko Kariž in doc. dr. Miran Merhar iz Biotehniške fakultete UL sta predstavila sodobni razvoj in izdelava izdelkov na Oddelku za lesarstvo. Svetovne trende v pohištveni industriji na področju oblikovanja je predstavila Lynne Elvins iz podjetja Design Rally iz Walesa. Uvod v okroglo mizo je ponudil Franc Tolar iz podjetja Alples d.d. s predavanjem Razvoj inteligentnega pohištva v podjetju. Posebej je  izpostavil pametno omaro, ki ve kaj je v njej in sama predlaga oblačila glede na aktivnost in razpoloženje uporabnika omare.  Posvet je zaključil Bernard Likar iz  Lesarski grozd s predavanjem Znanje za razvoj – KOCles 2.0 s primerom dobre prakse iz podjetja. Na koncu sta svoje izkušnje s sodelovanjem v KOCles 2.0 in pripravo na digitalizacijo poslovanja in proizvodnje podjetja predstavila Marta Kelvišar in Peter Cimermančič iz podjetja Adria Mobil iz Bele krajine. 

Po kratkem premoru je sledila okrogla miza Industrija 4.0., kjer so  razpravljavci predstavili in iskali odgovore na izzive v lesni in pohištveni industriji. Poseben poudarek je bila predstavitev Industrije 4.0 ter  priložnosti in potrebnii koraki njeno implementacijo v lesno in pohištveno industrijo. S čimer bi se lahko  lesna in pohištvena industrija vrnila med pomembnejše panoge v slovenske industriji, ki je v preteklosti in deloma tudi že danes pomembno vpliva tudi na trende v svetu.

Razpravljavci na okrogli mizi so bili  Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo, Franc Tolar, Alples d.d., Andraž Legat, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Viktor Zaletelj, Evoro d.o.o.. in Boris Hrovat, Abelium d.o.o.

Program posveta s predstavitvami:

  • Pozdravni nagovori Jože Prikeržnik, MGRT generalni direktorat za lesarstvo, direktor in prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, dekan, nagovor ob 70-letnici Biotehniške fakultete – Prof. dr. Milan Šernek, prodekan Oddelka za lesarstvo, Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS
  • Zakaj je BIM? Prihodnost projektiranja, izvajanja in upravljanja stavb, Katja Malovrh Rebec, ZAG; Predstavitev>> Zakaj_BIM_Katja_Malovrh_Rebec
  • BIM V pohištveni industriji Mateja Matko, CGS plus d.o.o. 
  • Pridobivanje podatkov za BIM knjižnico o funkcionalni in estetski življenjski dobi lesa izpostavljenega na prostem Davor Kržišnik, UL Biotehniška fakulteta; Predstavitev>> Zivljenska_doba_lesa_Krzisnik
  • Sodobni razvoj in izdelava izdelkov na Oddelku za lesarstvo dr. Mirko Kariž, doc. dr. Miran Merhar, UL Biotehniška fakulteta; Predstavitev>> Razvoj_OL_Kariz_Merhar
  • Svetovni trendi v pohištveni industriji Lynne Elvins, Design Rally, Wales; Predstavitev>>Furniture-trends-ELVINS-slides
  • Razvoj inteligentnega pohištva v podjetju Alples d. Franc Tolar
  • Znanje za razvoj – KOCles 2.0 s primerom dobre prakse iz podjetja Bernard Likar, Lesarski grozd;Predstavitev>> Kocles2_Likar;  KOCLES_Adriadom
  • Kratek odmor z manjšo pogostitvijo

Okrogla miza z naslovom Industrija 4.0. Začetek ob 13.00 uri in traja približno 1 h.

Razpravljavci: 

Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo

Franc Tolar, Alples d.d.

Andraž Legat, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Viktor Zaletelj, Evoro d.o.o.

Boris Horvat, Abelium d.o.o.

                                                                                                                                                                                                    

Posvet in okroglo mizo bo povezoval dr. Aleš Ugovšek.

Posvet in okroglo mizo organizirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Društvom lesarjev Slovenije, Biotehniško fakulteto, Oddelkom za lesarstvo, Gospodarskim razstaviščem, Odprtimi hišami Slovenije, podjetjem M SORA, Zavodom lesarski Grozd, Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS, Kreativnim centrom za les Slovenije, Centrom odličnosti InnoRenew CoE, SRIP pametne stavbe in dom z lesno verigo, Društvom za zaščito lesa Slovenije,  ter dvema projektoma KOCles 2.0 in FORESDA. 

Organizatorji 

    

v sodelovanju: