Alumni klub

ALUMNI klub Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubjani deluje od 25. 1. 2008, kot Sekcija v okviru Društva lesarjev Slovenije. Sekcija deluje v povezavi s kasneje ustanovljenim Klubom alumnov Univerze v Ljubljani – Sekcijo alumnov lesarstva, OL BF UL. Zato smo diplomantke in diplomanti različnih smeri Oddelka za lesarstvo dobro povezani. .

Številna srečanja in aktivnosti potrjujejo, da je za vse koristno, če tudi po zaključku študija ohranimo stik s fakulteto.

ALUMNI KLUB skrbi za:

  • generacijsko in medgeneracijsko povezavo diplomantk in diplomantov,
  • izmenjavo izkušenj in znanj,
  • krepitev stanovske pripadnosti in prepoznavnosti,
  • stike z Oddelkom za lesarstvo,
  • vseživljenjsko strokovno in znanstveno izpopolnjevanje,
  • skrb za izobraževalni ter raziskovalni sistem,
  • promocijo dosežkov članic in članov kluba in Oddelka za lesarstvo,
  • hitrejši strokovni napredek stroke,
  • druženje,
  • in še marsikaj …

Vabimo vas da izpolnite pristopno izjavo in se včlanite v ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo.  Več informacij, pravila ter pristopnica so dosegljivi na: članstvo     pristopnica

Objavljeni prispevki o aktivnostih kluba v reviji Les/Wood https://journals.uni-lj.si/les-wood:  

Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo 2017. Les/Wood, 66(2), 86. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a09

Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo v letu 2018. Les/Wood, 67(2), 81. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2018.v67n02a07

12. srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo BF UL 2019. Les/Wood, 68(2), 79. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2019.v68n02a07

13. srečanje kluba alumnov Oddelka za lesarstvo BF UL 2020. Les/Wood, 69(2), 136–137. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2020.v69n02a14

Klub alumnov lesarstva v letu 2022. Les/Wood, 71(1), 81–82. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n01a11

14. srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo 2022. Les/Wood, 71(2), 80–83. DOI: https://doi.org/10.26614/les-wood.2022.v71n02a10

15. srečanje kluba alumnov Oddelka za lesarstvo BF UL 2023.Les/Wood, 72(2), 118-126. https://doi.org/10.26614/les-wood.2023.v72n02a12

Klub alumnov Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Sekcije alumnov lesarstva, KA UL BF. URL: https://www.uni-lj.si/alumni/

Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. URL: https://www.bf.uni-lj.si/sl/enote/lesarstvo/