O društvu

Predstavitev in poslanstvo     Osebna izkaznica     Organi društva     Pravilniki in poročila     Sekcije     Sponzorji


Predstavitev in poslanstvo
Društvo lesarjev Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1948. Ves čas opravlja pomembno vlogo na področju strokovnega usposabljanja in povezovanja svojih članov, nečlanov in strokovnjakov iz drugih strokovnih področij, ki so povezani z lesarsko panogo. Glavna dejavnost društva je spodbujanje razvojnega in ohranjanje ustvarjalnega, strokovnega razvojno naravnanega ter inovativnega razmišljanja, skrb za popularizacijo lesarstva in neformalnega izobraževanja na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj lesarske panoge v Sloveniji, krepitev stanovske pripadnosti in povezovanja. Društvo predstavlja v slovenskem prostoru najštevilčnejše in najbolj aktivno lesarsko društvo, zato ima zelo pomembno vlogo povezovanja članov iz področij obdelave in predelave lesa, izdelave pohištva, strojništva, kemije, dizajna, arhitekture, okoljevarstva in ostalih, ki delujejo v lesni in pohištveni panogi Slovenije. Namen in cilj društva je vseživljenjsko neformalno strokovno izobraževanje ter povezovanje vseh državljanov Republike Slovenije, ki se na kakršen koli način profesionalno ali ljubiteljsko, neposredno ali posredno, srečujejo z lesom, izkoriščajo njegovo bogastvo, se iz njega učijo, ga raziskujejo, čuvajo, plemenitijo, pišejo o njem, ga slikajo ipd., na kratko rečeno, vseh, ki so od lesa na tak ali drugačen način odvisni in z lesom povezani. Društvo je v lesarski panogi prepoznavno in cenjeno, tako pri gospodarskih deležnikih panoge kot tudi pri interesnih združenjih ter javnih institucijah.


Osebna izkaznica

Društvo lesarjev Slovenije
JE PRAVNA OSEBA, S SEDEŽEM:
Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana,
48468053 (ni zavezanec DDV), 5200423000,
TRR SI56 0400 1004 6424 965 pri NovaKBM
Telefon: +386 (0)41 369 783
E-pošta: ditles.lj@bf.uni-lj.si

Angleško ime društva:

Slovenian Asociation of Wood Science and Technology


Organi društva

Predsednik: Tomaž KUŠAR

Telefon: +386 (0)41 369 783
Faks: +386 (0)1 257 22 97
E-pošta: ditles.lj@bf.uni-lj.si

 

 

Tajnik: Jure ŽIGON
Telefon: +386 (0)1 320 36 12
Faks: +386 (0)1 257 22 97

 

 

Blagajnik: Luka KRŽE
Telefon: +386 (0)1 320 36 47

Člani Upravnega odbora:

Tomaž KUŠAR, Jure Žigon, Luka KRŽE, Andreja ŽAGAR, Boštjan LESAR, Jože KROPIVŠEK, Miha HUMAR, Nace KREGAR, Igor MILAVEC, Manja KITEK KUZMAN

Člani Nadzornega odbora:

Anton ZUPANČIČ – predsednik, člana: Alojz KOBE in Milan ŠERNEK

Člani Častnega razsodišča:

Darja VRANJEK in Zoran TROŠT

Člani Uredništva spletne strani:
Tomaž KUŠAR, Boštjan LESAR, dr. Jože KROPIVŠEK


Pravilniki in poročila
Na podlagi 4., 9., 13. in 20. člena Zakona o društvih (ZDru-1), Uradni list RS št. 61/2006, je Zbor članov DRUŠTVA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA LJUBLJANA, na svoji redni in volilni seji dne 18. 3. 2008, potrdil spremenjena PRAVILA DRUŠTVA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA LJUBLJANA. Ta pravila si lahko ogledate na spodnji povezavi:
Spremenjena pravila društva DIT lesarstva Ljubljana (2008)


Sekcije

Vodji Sekcije ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo:

 

 

 

Katarina ČUFAR
E-pošta: katarina.cufar@bf.uni-lj.si

Boštjan LESAR
Telefon: +386 (0)1 320 36 39
E-pošta: bostjan.lesar@bf.uni-lj.si

Vodja Sekcije za poslovno informatiko:

Jože KROPIVŠEK
Telefon: +386 (0)1 320 36 24
Faks: +386 (0)1 257 22 97
E-pošta: joze.kropivsek@bf.uni-lj.si


Sponzorji

Vljudno vas vabimo da postanete tudi vi naš sponzor in s tem pomagate uresničevati zastavljene cilje našega stanovskega društva. Vabimo vas da svojo namero o sponzoriranju sporočite ne elektronski naslov ditleslj@bf.uni-lj.si