Kdo?
Član DIT LESARSTVA LJUBLJANA lahko postane vsak občan, ki se na kakršen koli način ukvarja z lesom in sprejema namen, cilje in Pravila Društva.

Kako?
Tako, da svojo željo izrazi s prostovoljnim podpisom pristopne izjave in plačilom članarine. Včlanite se lahko na tej povezavi: pristopnica

Zakaj?
Da bi dopolnil svoje znanje s področja lesarstva in nanj se navezujočih področij, izmenjal izkušnje s teh področij z drugimi člani in se družil z njimi.

ČLANARINA ZA TEKOČE LETO

Zaposleni: 20,00 EUR
Za vsakega naslednjega člana v družini: 10,00 EUR
Upokojenci: 10,00 EUR
Študenti in dijaki: 10,00 EUR

Članarina se plača s plačilnim nalogom (položnico) na TRR društva št.: 05100-8010520612 pri ABANKA VIPA, d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.
Članarino za tekoče leto je potrebno plačati do 30. marca istega leta.

Ugodnosti, ki jih Društvo priznava svojim članom (popusti pri kotizacijah za seminarje, posvete, strokovnih ekskurzijah, …) lahko koristijo le člani, ki so plačali članarino za tekoče leto.
Vsak član je vpisan v knjigo evidence članstva in ima člansko izkaznico.