Zbor članov 2020

Vljudno vabljeni na REDNI IN VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA LESARJEV SLOVENIJE,

ki bo v torek, 17. marca 2020 ob 14.00 uri, v veliki predavalnici Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete UL, Rožna dolina cesta VIII/34, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Uvodni pozdrav;
 2. Imenovanje in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev;
 3. Razprava in potrditev: dnevnega reda, višine članarine, izbrisa članov zaradi neplačevanja članarine;
 4. Poročilo o delu Društva in finančno poročilo, razprava;
 5. Poročilo Nadzornega odbora, razprava;
 6. Potrditev poročil pod točko 4 in 5;
 7. Razrešnica vodstvu in članom organov Društva.
 8. Imenovanje volilne komisije za izvedbo volitev.
 9. Predlog kandidatne liste za člane organov Društva, razprava in potrditev.
 10. Volitve članov in predsednikov Upravnega in Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, predsednika, tajnika in blagajnika Društva.
 11. Program dela za naslednje mandatno obdobje, razprava in potrditev.

Zaradi lažje izvedbe rednega in volilnega Zbora članov vas prosimo, da udeležbo najavite na ditles.lj@bf.uni-lj.si

dr. Boštjan Lesar, predsednik