Nova knjiga Les in tvoriva

Naš dolgoletni član g. Mirko Geršak, univ. dipl. inž. les. je izdal novo knjigo o Lesu in lesnih tvorivih. 

Vse o knjigi in informacije o naročilu najdete na povezavi Les_in_tvoriva

Besede avtorja o knjigi:

Knjiga Les in tvoriva v celoti pokriva učno snov o lesu in tvorivih. Delo je primerno za formalno in neformalno izobraževanje in za pomoč pri delu v praksi, saj je pisano tudi kot priročnik. Poleg raznolike vsebine prinaša izvirne fotografije in ročno narisane risbe, ki dejansko ponazarjajo les, saj veste, dobra ilustracija se nam hitro vtisne v spomin. Vse ilustracije so pojasnjene, enačbe pa ponazorjene z računskimi primeri.
Poudaril bi, da sem upošteval veljavne slovenske in evropske standarde za: napake lesa, vlažnost lesa, hlodovino, žagan les in za vse vrste lesenih plošč, ki so prvič objavljeni in razloženi v slovenski literaturi.
Do iskanega pojma ali podatka pridemo hitro z abecednim kazalom, ki vsebuje lesarske pojme v knjigi in je v bistvu terminološki slovar. Poleg pravilnega slovenskega izraza sta navedena še ustrezni nemški in angleški izraz.
Na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje je bilo delo sprejeto kot učbenik za program lesa lesarski tehnik (SSI in PTI).
Les ni običajen material, je kompleksen proizvod žive narave, zato je za njegovo poznavanje potrebno precej znanja, razumevanja, analize in sinteze.