Certificiranje in standardizacija v lesarstvu

Na seminarju bodo uveljavljeni strokovnjaki, ki delujejo na področju certificiranja, predstavili zahteve iz Uredbe EU, št. 305/2011 o gradbenih proizvodih, predstavljeni bosta certifikacijski shemi odgovornega gospodarjenja z gozdom in sledljivosti lesa FSC in PEFC ter shema prostovoljnega certificiranja pohištva Oddelka za lesarstvo. Popeljali vas bomo tudi v laboratorije Oddelka za lesarstvo.

Kotizacije ni, več informacij pa najdete v vabilu s prijavnico na seminar.

Kdaj: 16.02.2017

Kje: BF, Oddelek za lesarstvo