Zbor članov DLS 2024

Skladno s predhodnimi aktivnostmi UO Društva lesarjev Slovenije, 12. členom pravil Društva, vabim vse člane DLS na

REDNI IN VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA LESARJEV SLOVENIJE,

bo marca 2024. Vse podrobnosti še sledijo.

Dnevni red: V pripravi

 

Gradivo za redni in volilni Zbor članov (Poslovno in Finančno poročilo) je pred sklicano sejo in v zakonitem roku prejel predsednik Nadzornega odbora, obravnaval in sprejel ga je UO Društva, vsem ostalim bo gradivo predstavljeno na samem rednem in volilnem Zboru članov. Če želite gradivo prejeti pred Zborom, pišite na ditles.lj@bf.uni-lj.si ali pa pokličite na telefonsko številko 01 320 36 37.

Zaradi lažje izvedbe Zbora članov vas prosimo, da udeležbo najavite na ditles.lj@bf.uni-lj.si ali pa pokličite na telefonsko številko 01 320 36 37.

Ljubljana, 12. februar 2024 mag. Tomaž Kušar, predsednik