GAF Inovativna raba lesa v arhitekturi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija vabita v sodelovanju z Zavodom Big, Društvom lesarjev Slovenije in drugimi partnerji na Gospodarsko arhitekturni forum na temo inovativna raba lesa v arhitekturi.

Kdaj: 17. april 2019, ob 13.00

Kje: Mesto oblikovanja Slovenije, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana  

Strateški potencial rabe lesa v sodobni arhitekturi je izjemen, saj je kot gradbeni material trajnosten, naraven, privlačen in funkcionalen.
Omogoča napredne arhitekturne rešitve in ustvarja visokokakovostno bivanjsko okolje.
Kot naraven material celovito odgovarja na potrebe sodobne družbe po krožnem upravljanju in skrbnem odnosu do narave, po drugi stani pa ustvarja gospodarske priložnosti za razvoj lesarstva, ki lahko s  svojim znanjem in tehnologijo odločilno prispeva h kreativni in večplastni implementaciji uporabe lesa v arhitekturi.
Kakšna je sodobna lesena gradnja v hitro se spreminjajočem svetu in kje so še neizkoriščeni potenciali rabe lesa v arhitekturi so vprašanja, ki jih bodo na primerih lastnih projektov obravnavali vrhunski tuji arhitekti. Na predavanjih bodo predstavili svoje izkušnje in projekte, ki zrejo v prihodnost, ki so nizko energijski ali celo ogljično nevtralni, ki uporabljajo les bodisi kot konstrukcijskI material bodisi kot inovativno fasadno opno, kot tehnološko dovršeno organsko strukturo notranje opreme in celo projekte, ki so vzgojno izobraževalne narave a obenem prinašajo konkretne rešitve v javnem prostoru.

Predavatelji:
Helmut Dietrich; 
DIETRICH | UNTERTRIFALLER ARCHITECTS, Avstrija
Peter Pichler; PLASMA STUDIO, Italija
Juri Troy; JURI TROY ARCHITECTS, Avstrija
Pavel Horak; PRODESI, Češka
Péter Pozsár, András Huszár and Dávid Ráday; HELLO WOOD, Madžarska
Franz Gschwantner; ARCHITEKT FRANZ GSCHWANTNER, Avstrija

Kuratorka: Mateja Panter

PROGRAM:
Predavanja:
12.30-13.00 Registracija udeležencev

13.00-13.10 Pozdravni nagovor 
13.10-14.30 Predavanja tujih arhitektov

Kontaktne mize
14.45-16.00 Individualni poslovni sestanki izbranih slovenskih lesarskih podjetij s tujimi arhitekti

KONTAKTNE MIZE NA GOSPODARSKO ARHITEKTURNEM FORUMU S TUJIMI ARHITEKTI
Kontaktne mize na Gospodarsko arhitekturnem forumu so organizirani individualni pogovori z gostujočimi arhitekti, avtorji arhitekturnih projektov, kjer igra les ključno vlogo. So priložnost za slovenska lesarska podjetja, ki svoj prodor na tuje trge vzpostavljajo s pomočjo arhitektov. Število udeležencev je omejeno. Dodatne informacije in prijava: Zmago Novak, gsm: 041 669119.

Več informacij in prijave >>

Vljudno vabljeni,