6. Razvojni dan GOZDNO- LESNEGA sektorja

Zaključil se je še eden uspešen razvojni dan. V letošnjem letu je g. Igor Milavec GZS ZLPI predstavil stanje lesarke panoge. V svoji predstavitvi je poudaril da panoga gledano kot celota dviguje, narašča pa tudi dodana vrednost na zaposlenega v panogi. G. Friderik Knez je predstavil akcijski načrt SRIP PSiDL, kjer je v stebru les vključenih tudi veliko lesarskih podjetji. Ga. Mateja Tilia, Ajda Radinja in Lenka Kavčič so predstavile zanimiv projekt Center znanosti, ki naj bi zrasel v Ljubljani in bi bil lahko velika promocija naravoslovnim poklicem. Nato pa so sledile tri predstavitev projektov, ki so v lanskem letu pridobili panožno sofinanciranje. Na koncu pa so dobitniki Puhovega priznanja za leto 2016 in 2017 govorili o projektnem sodelovanju med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami. 

Nekatere predstavitve si lahko ogledate na spodnjih povezavah: 

Predstavitev stanja in načrtov lesne in pohištvene industrije_ Igor Milavec

SRIP PSIDL_ Friderik Knez

Center znanosti,Mateja Tilia, Ajda Raninja, Lenka Kavčič

ReWin_Liza Križnar

PROFAGUS_ Nuša Hoelige

Kako je bilo si lahko ogledate v galeriji. 

»Razvoj kot edina alternativa po poti do uspeha«

 v sredo, 14. marca 2018 ob 11.00 uri, v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Udeležba na posvetu je brezplačna! (Za dostop do dvorane potrebujete vstopnico za vstop na sejem DOM).

Glavni namen dogodka je predstaviti strokovni in širši javnosti pestrost in širino razvojnih aktivnosti v gozdno-lesni verigi. Razvojni dan je tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in povezovanje raziskovalcev iz razvojnih organizacij in razvojnikov iz podjetij z ciljem prenosa znanja, novih idej in projektov. Letošnji fokus razvojnega dne je predstavitev Strateško razvojno inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), razvojnih projektov, ki jih vodi industrija in so pridobili sofinanciranje s strani MGRT ter dveh primerov dobre prakse, ki sta bila potrjena s prejemom najvišjega državnega priznanja za prenos znanja iz raziskovalnih organizacij v industrijo – Puhovega priznanja. Vabljeni so vodstveni in razvojni kader iz podjetij, raziskovalci, arhitekti, študentje, dijaki, ministrstva ter mediji!

PROGRAM

11:00 Uvodni nagovori

  • Jože Prikeržnik, direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT
  • Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani
  • Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS
  • Friderik Knez, ZAG, SRIP PSiDL in Ajda Radinja, Mateja Tilia, MIZŠ, Center znanosti

11:45 Predstavitev dobrih praks razvojno-raziskovalnih projektov

  • Trije industrijski razvojni projekti sofinancirani iz sredstev panožnega razpisa – predstavitev izkušenj (Lumar IG d.o.o., M SORA d.d., Profagus d.o.o.)

12:30 Pogovor na temo prenosa znanja v prakso

Pogovor bo vodila dr. Jožica Gričar, GIS

Udeleženci;

  • Miha Humar, dr. Boštjan Lesar, dr. Nejc Thaler, Gregor Rep, Barbara Šubic in dr. Aleš Ugovšek (prejemniki Puhovega priznanja za leto 2016)
  • Bruno Dujič (prejemnik Puhovega priznanja za leto 2017)

13:00 Mreženje za razvoj

Druženje udeležencev razvojnega dne kot priložnost za nove povezave in ideje.

Dogodek bo povezoval in vodil dr. Aleš Ugovšek.

Prijave na dogodek sprejemamo do 12. marca 2018 preko spodnje prijavnice. 

Organizatorja: 

     

Soorganizatorji: