Delavnice uporabimo lokalni les

V okviru operacije Uporabimo lokalni les skupina partnerjev (Center za razvoj podeželja, Turizem Bohinj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske) organizira

sklop gozdno-lesarskih izobraževalnih delavnic z naslovom 

PREDELAVA IN ZAŠČITA LESA TER NJEGOVA UPORABA ZA VISOKOKAKOVOSTNE IZDELKE IN KONSTRUKCIJE 

z izbranimi predavatelji (dr. Bruno Dujič – CBD, podjetje Silvaproduct, Simon Drnovšek – LESSIMOND, Zdravko Cesar).

Izobraževanja bodo potekala v terminih med 3.9 in 15.9.2020 ter na lokacijah po vsej Gorenjski: Bohinj, Kranj, Tržič, Preddvor, Radovljica.

Ker se izvajajo v okviru EU projekta, so vsa izobraževanja brezplačna.

V okviru sklopa izobraževanj se lahko udeležijo naslednjih 6 delavnic, ki vključujejo praktična izobraževanja in predavanja:

  • RESONANČNI LES – Prepoznavanje v gozdu, pravilen posek ter raznolike možnosti njegove uporabe
  • INOVATIVNE LESENE KONSTRUKCIJE – Projektiranje in izdelava inovativnih lesenih konstrukcijskih sistemov za gradnje večjih lesenih stavb 
  • Predavanje: PROBLEMI IN REŠITVE PRI IZDELAVI LESENIH FASAD IN TERAS
  • Praktična delavnica: PRIKAZ IZDELAVE FASADNIH DESK IZ ROČNO TESANEGA LESA 
  • Predavanje in praktična delavnica: ROČNO TESANA BRUNA 
  • Predavanje: TERMIČNO MODIFICIRAN LES 

Več o predavanjih >>