O društvu

Predstavitev in poslanstvo     Osebna izkaznica     Organi društva     Pravilniki in poročila     Sekcije     Sponzorji


Predstavitev in poslanstvo
Društvo lesarjev Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1948. Ves čas opravlja pomembno vlogo na področju strokovnega usposabljanja in povezovanja svojih članov, nečlanov in strokovnjakov iz drugih strokovnih področij, ki so povezani z lesarsko panogo. Glavna dejavnost društva je spodbujanje razvojnega in ohranjanje ustvarjalnega, strokovnega razvojno naravnanega ter inovativnega razmišljanja, skrb za popularizacijo lesarstva in neformalnega izobraževanja na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj lesarske panoge v Sloveniji, krepitev stanovske pripadnosti in povezovanja. Društvo predstavlja v slovenskem prostoru najštevilčnejše in najbolj aktivno lesarsko društvo, zato ima zelo pomembno vlogo povezovanja članov iz področij obdelave in predelave lesa, izdelave pohištva, strojništva, kemije, dizajna, arhitekture, okoljevarstva in ostalih, ki delujejo v lesni in pohištveni panogi Slovenije. Namen in cilj društva je vseživljenjsko neformalno strokovno izobraževanje ter povezovanje vseh državljanov Republike Slovenije, ki se na kakršen koli način profesionalno ali ljubiteljsko, neposredno ali posredno, srečujejo z lesom, izkoriščajo njegovo bogastvo, se iz njega učijo, ga raziskujejo, čuvajo, plemenitijo, pišejo o njem, ga slikajo ipd., na kratko rečeno, vseh, ki so od lesa na tak ali drugačen način odvisni in z lesom povezani. Društvo je v lesarski panogi prepoznavno in cenjeno, tako pri gospodarskih deležnikih panoge kot tudi pri interesnih združenjih ter javnih institucijah.


Osebna izkaznica

Društvo lesarjev Slovenije
JE PRAVNA OSEBA, S SEDEŽEM:
Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana,
48468053 (ni zavezanec DDV), 5200423000,
TRR 0510 0801 0520 612 pri ABANKA VIPA, d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.
Telefon: +386 (0)41 367 791, faks: +386 (0)1 257 22 97
E-pošta: ditles.lj@bf.uni-lj.si

Angleško ime društva:

Slovenian Asociation of Wood Science and Technology


Organi društva
Bostjan_Lesar

Predsednik:
dr. Boštjan LESAR
Telefon: +386 (0)1 320 36 39, +386 (0)41 367 791
Faks: +386 (0)1 257 22 97
E-pošta: bostjan.lesar@bf.uni-lj.si

 

davor_k

Tajnik: Davor KRŽIŠNIK
Telefon: +386 (0)1 320 36 15
Faks: +386 (0)1 257 22 97
E-pošta: davor.krzisnik@bf.uni-lj.si

 

 

Blagajnik: Andreja ŽAGAR
Telefon: +386 (0)1 320 36 41

Člani Upravnega odbora:
Boštjan LESAR, Davor KRŽIŠNIK, Andreja ŽAGAR, dr. Matjaž PAVLIČ, dr. Jože KROPIVŠEK, dr. Miha HUMAR, dr. Sergej MEDVED, Nace KREGAR, mag. Marica MIKULJAN, dr. Jože KORBER, Igor MILAVEC, Mirko GERŠAK, Janez JAPELJ, mag. Majda KANOP, dr. Katarina ČUFAR, Tomaž VILAR, Marko KRAJNER, Bojan POGOREVC, Mark AVSEC, dr. Aleš UGOVŠEK

Člani Nadzornega odbora:
Zoran TROŠT – predsednik, Alojz KOBE, Borut KRIČEJ

Člani Častnega razsodišča:
Gvido SVET, Stane MESAR, Ciril MRAK, Zdenka ŠOLAR (namestnica), Darja VRANJEK (namestnica)

Člani Uredništva spletne strani:
Boštjan LESAR, Davor KRŽIŠNIK, dr. Jože KROPIVŠEK, dr. Matjaž PAVLIČ, Darja VRANJEK


Pravilniki in poročila
Na podlagi 4., 9., 13. in 20. člena Zakona o društvih (ZDru-1), Uradni list RS št. 61/2006, je Zbor članov DRUŠTVA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA LJUBLJANA, na svoji redni in volilni seji dne 18. 3. 2008, potrdil spremenjena PRAVILA DRUŠTVA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA LJUBLJANA. Ta pravila si lahko ogledate na spodnji povezavi:
Spremenjena pravila društva DIT lesarstva Ljubljana (2008)


Sekcije

Vodja Sekcije ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo:

Katarina ČUFAR
Telefon: +386 (0)1 320 36 45
Faks: +386 (0)1 257 22 97
E-pošta: katarina.cufar@bf.uni-lj.si

 

kropivsek_joze_portret_9_2008_mala

Vodja Sekcije za poslovno informatiko:

Jože KROPIVŠEK
Telefon: +386 (0)1 320 36 24
Faks: +386 (0)1 257 22 97
E-pošta: joze.kropivsek@bf.uni-lj.si

 

 

Vodja Sekcije za šport in rekreacijo:
Tomaž VILAR


Sponzorji
upload_alpod_logo_WEB_small_3_   Msora_logotip_sivi_eng    mitol Logo barvni    Logo silvaprodukt   logo Lesrstvo   kcls-logo-web    alples-logo
Vljudno vas vabimo da postanete tudi vi naš sponzor in s tem pomagate uresničevati zastavljene cilje našega stanovskega društva. Vabimo vas da svojo namero o sponzoriranju sporočite ne elektronski naslov ditleslj@bf.uni-lj.si