Redni zbor članov DLS 2022

Skladno s predhodnimi aktivnostmi UO Društva lesarjev Slovenije, 12. členom pravil Društva, vabim vse člane DLS na

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA LESARJEV SLOVENIJE,

ki bo v torek, 22. marca 2022, ob 14.00 uri,

v veliki predavalnici Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete UL.

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav;
  2. Imenovanje in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev;
  3. Razprava in potrditev: dnevnega reda;
  4. Poročilo o delu Društva in finančno poročilo, razprava;
  5. Poročilo Nadzornega odbora, razprava;
  6. Potrditev poročil pod točko 4 in 5;
  7. Razrešnica vodstvu in članom organov Društva.
  8. Imenovanje volilne komisije za izvedbo volitev.
  9. Predlog kandidatne liste za člane organov Društva, razprava in potrditev.
  10. Volitve članov in predsednikov Upravnega in Nadzornega odbora, Častnega

  razsodišča, predsednika, tajnika in blagajnika Društva.

  1. Program dela za naslednje mandatno obdobje, razprava in potrditev.
  2.  

 

Gradivo za redni in volilni Zbor članov (Poslovno in Finančno poročilo) je pred sklicano sejo in v zakonitem roku prejel predsednik Nadzornega odbora, obravnaval in sprejel ga je UO Društva, vsem ostalim bo gradivo predstavljeno na samem rednem in volilnem Zboru članov. Če želite gradivo prejeti pred Zborom, pišite na ditles.lj@bf.uni-lj.si ali pa pokličite na telefonsko številko 01 320 36 37.

Zaradi lažje izvedbe Zbora članov vas prosimo, da udeležbo najavite na ditles.lj@bf.uni-lj.si ali pa pokličite na telefonsko številko 01 320 36 37.

Ljubljana, 9. marec 2022 mag. Tomaž Kušar, predsednik