Razpis P4L 2020

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE SPODBUDE ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0

Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR/podjetje v obdobju dveh let oz. sofinancirala upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %, kar bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Roki za oddajo vlog 02.09.2020, 11.11.2020,15.02.2021,15.05.2021 in 15.09.2021. Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30. 09. 202

Celoten razpis je dostopen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada